Służba pamiątkowa, często nazywana pogrzebem, jest często odprawiana przez duchowieństwo z decedent, lub żałobnych, kościoła lub religii. Pogrzeb może mieć miejsce w domu pogrzebowym, kościele, krematorium lub kaplicy cmentarnej. Pogrzeb odbywa się zgodnie z wyborem rodziny, który może trwać kilka dni po śmierci, umożliwiając członkom rodziny uczestniczenie w nabożeństwie. Ten rodzaj nabożeństwa upamiętniającego jest najbardziej powszechny dla chrześcijan, a rzymskokatoliccy nazywają go mszą świętą, gdy ofiarowana jest Eucharystia (komunia), gdy zamykana jest kaseta, a kapłan odprawia modlitwy i błogosławieństwa. Pogrzeb rzymskokatolicki musi mieć miejsce w kościele parafialnym (zazwyczaj w kościele parafialnym (zwykle w kościele parafialnym zmarłego, w parafii, z którą zmarły miał szczególne powiązania).

Czasami członkowie rodziny lub przyjaciele zmarłych będą coś mówić. Jeśli nabożeństwo pogrzebowe odbywa się w domu pogrzebowym (głównie w kaplicy domu pogrzebowego), może być kierowane przez duchownych (głównie dla kościołów protestanckich, a czasami także dla kościołów katolickich) lub prowadzone przez bardzo bliskiego członka rodziny, najczęściej przez rodziców. W niektórych tradycjach, jeśli nabożeństwo to ma miejsce w domu pogrzebowym, to jest to samo, jeśli miałoby miejsce w kościele. Te nabożeństwa, jeśli odbywają się w domu pogrzebowym składa się z modlitw, błogosławieństw i eulgii od rodziny.

Praca krematorium Białystok

Otwarta usługa typu open-casket (często spotykana w Ameryce Północnej) pozwala żałobieom na oglądanie zmarłych i pożegnanie się z nimi. Przy zbliżaniu się do kasety na tym etapie istnieje porządek pierwszeństwa, który zazwyczaj zaczyna się od najbliższej rodziny (rodzina, rodzice, rodzice, współmałżonkowie, dzieci), a następnie od innych żałobników, po którym najbliższa rodzina może znowu złożyć sprawę, tak więc są ostatnią, aby zobaczyć ich ukochaną przed zamknięciem trumny. Możliwość ta może mieć miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem usługi lub na samym jej końcu.Pogrzeb rzymsko-katolicki musi być zamknięty, a krewni mają przybyć na kilka dni przed nabożeństwem.Należy podać

W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania i większość krajów europejskich, bardzo rzadko zdarzają się pogrzeby i wizyty w otwartych szkatułkach, gdzie tylko bliscy krewni rzeczywiście widzą zmarłego, a nie jest to rzadkością, gdy nikt tego nie robi. Sama usługa pogrzebowa jest prawie zawsze zamknięta. Domy pogrzebowe nie są z reguły wykorzystywane do usług pogrzebowych, które są prawie wyłącznie w kościele, na cmentarzu lub w kaplicy krematoryjnej.

Transport zwłok przed pogrzebem

Zwykle zmarły jest przewożony z domu pogrzebowego do kościoła w karawaninie, wyspecjalizowanego pojazdu przeznaczonego do przewożenia szczątków w szkatułkach. Po zmarłych często przewozi się po procesji (zwanej również kurtą żałobną), w której karawanem, pojazdami pogrzebowymi i samochodami prywatnymi podróżującymi po procesji do kościoła lub innego miejsca, w którym odbywać się będą nabożeństwa. W wielu jurysdykcjach szczególne przepisy obejmują procesje pogrzebowe – takie jak wymóg, aby większość innych pojazdów oddała prawo do procesji pogrzebowej. Pojazdy pogrzebowe mogą być wyposażone w lekkie pręty i specjalne błyskujące w celu zwiększenia ich widoczności na drogach. Mogą mieć włączone reflektory, aby zidentyfikować, które pojazdy są częścią kortyegi, chociaż praktyka ta ma również korzenie w starożytnych zwyczajach rzymskich. Po nabożeństwie pogrzebowym, jeśli zmarły ma zostać pochowany, procesja pogrzebowa przejdzie na cmentarz, jeśli jeszcze tam nie ma. Jeżeli zmarły ma być krematorium, procesja żałobna może następnie przejść do krematorium.

Religijne obrzędy przed pogrzebem

Religijne nabożeństwa pogrzebowe obejmują często modlitwy, czytania z tekstu świętego, pieśni (śpiewane przez zgromadzonych lub zatrudnionego wokalistę) i słowa pocieszenia duchownego. Często krewny lub bliski przyjaciel będzie proszony o podanie eulogii, która uszczegółowi szczęśliwe wspomnienia i osiągnięcia, a nie krytykę. Czasami eulogię wygłaszają duchowieństwo. Dzwony kościelne mogą być również tolerowane zarówno przed, jak i po nabożeństwie.

W niektórych wyznaniach religijnych, na przykład w kościołach rzymskokatolickich, anglikańskich i Chrystusowych, w czasie tej służby nieco zniechęca się do eulgii bliskich. W takich przypadkach, eulogię wykonuje tylko członek duchowieństwa. Tradycja ta ustępuje miejsca eulogiom czytanym przez członków rodziny lub przyjaciół. W tych religiach trumna jest tradycyjnie zamykana pod koniec przebudzenia i nie jest ponownie otwierana na nabożeństwo pogrzebowe.Należy podać

Podczas pogrzebu i podczas grzebania można przykryć trumnę dużym układem kwiatów, zwanym sprayem do szkatułek. Jeżeli zmarły odbył służbę w oddziale sił zbrojnych, kaseta może być opatrzona flagą krajową; jednakże w Stanach Zjednoczonych nic nie powinno obejmować flagi krajowej zgodnie z tytułem 4, Kodeks Stanów Zjednoczonych, rozdział 1, ust. 8i.

Zwyczaje pogrzebowe różnią się w zależności od kraju. W Stanach Zjednoczonych każdy rodzaj hałasu, poza cichym szeptem lub żałobą, jest uważany za niegrzeczny.

Inne nazewnictwo pogrzebu

Służba pamiątkowa, często nazywana pogrzebem, jest często odprawiana przez duchowieństwo z decedent, lub żałobnych, kościoła lub religii. Pogrzeb może mieć miejsce w domu pogrzebowym, kościele, krematorium lub kaplicy cmentarnej. Pogrzeb odbywa się zgodnie z wyborem rodziny, który może trwać kilka dni po śmierci, umożliwiając członkom rodziny uczestniczenie w nabożeństwie. Ten rodzaj nabożeństwa upamiętniającego jest najbardziej powszechny dla chrześcijan, a rzymskokatolicy nazywają go mszą świętą, gdy ofiarowana jest Eucharystia (komunia), gdy zamykana jest kaseta, a kapłan odprawia modlitwy i błogosławieństwa. Pogrzeb rzymskokatolicki musi mieć miejsce w kościele parafialnym (zazwyczaj w kościele parafialnym (zwykle w kościele parafialnym zmarłego, w parafii, z którą zmarły miał szczególne powiązania).

Czasami członkowie rodziny lub przyjaciele zmarłych będą coś mówić. Jeśli nabożeństwo pogrzebowe odbywa się w domu pogrzebowym (głównie w kaplicy domu pogrzebowego), może być kierowane przez duchownych (głównie dla kościołów protestanckich, a czasami także dla kościołów katolickich) lub prowadzone przez bardzo bliskiego członka rodziny, najczęściej przez rodziców. W niektórych tradycjach, jeśli nabożeństwo to ma miejsce w domu pogrzebowym, to jest to samo, jeśli miałoby miejsce w kościele. Te nabożeństwa, jeśli odbywają się w domu pogrzebowym składa się z modlitw, błogosławieństw i eulgii od rodziny.

Otwarta usługa typu open-casket (często spotykana w Ameryce Północnej) pozwala żałobieom na oglądanie zmarłych i pożegnanie się z nimi. Przy zbliżaniu się do kasety na tym etapie istnieje porządek pierwszeństwa, który zazwyczaj zaczyna się od najbliższej rodziny (rodzina, rodzice, rodzice, współmałżonkowie, dzieci), a następnie od innych żałobników, po którym najbliższa rodzina może znowu złożyć sprawę, tak więc są ostatnią, aby zobaczyć ich ukochaną przed zamknięciem trumny. Możliwość ta może mieć miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem usługi lub na samym jej końcu.Pogrzeb rzymsko-katolicki musi być zamknięty, a krewni mają przybyć na kilka dni przed nabożeństwem.Należy podać

W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania i większość krajów europejskich, bardzo rzadko zdarzają się pogrzeby i wizyty w otwartych szkatułkach, gdzie tylko bliscy krewni rzeczywiście widzą zmarłego, a nie jest to rzadkością, gdy nikt tego nie robi. Sama usługa pogrzebowa jest prawie zawsze zamknięta. Domy pogrzebowe nie są z reguły wykorzystywane do usług pogrzebowych, które są prawie wyłącznie w kościele, na cmentarzu lub w kaplicy krematoryjnej.

Transport zwłok przed pogrzebem

Zwykle zmarły jest przewożony z domu pogrzebowego do kościoła w karawaninie, wyspecjalizowanego pojazdu przeznaczonego do przewożenia szczątków w szkatułkach. Po zmarłych często przewozi się po procesji (zwanej również kurtą żałobną), w której karawanem, pojazdami pogrzebowymi i samochodami prywatnymi podróżującymi po procesji do kościoła lub innego miejsca, w którym odbywać się będą nabożeństwa. W wielu jurysdykcjach szczególne przepisy obejmują procesje pogrzebowe – takie jak wymóg, aby większość innych pojazdów oddała prawo do procesji pogrzebowej. Pojazdy pogrzebowe mogą być wyposażone w lekkie pręty i specjalne błyskujące w celu zwiększenia ich widoczności na drogach. Mogą mieć włączone reflektory, aby zidentyfikować, które pojazdy są częścią kortyegi, chociaż praktyka ta ma również korzenie w starożytnych zwyczajach rzymskich. Po nabożeństwie pogrzebowym, jeśli zmarły ma zostać pochowany, procesja pogrzebowa przejdzie na cmentarz, jeśli jeszcze tam nie ma. Jeżeli zmarły ma być krematorium, procesja żałobna może następnie przejść do krematorium.

Religijne obrzędy przed pogrzebem

Religijne nabożeństwa pogrzebowe obejmują często modlitwy, czytania z tekstu świętego, pieśni (śpiewane przez zgromadzonych lub zatrudnionego wokalistę) i słowa pocieszenia duchownego. Często krewny lub bliski przyjaciel będzie proszony o podanie eulogii, która uszczegółowi szczęśliwe wspomnienia i osiągnięcia, a nie krytykę. Czasami eulogię wygłaszają duchowieństwo. Dzwony kościelne mogą być również tolerowane zarówno przed, jak i po nabożeństwie.

W niektórych wyznaniach religijnych, na przykład w kościołach rzymskokatolickich, anglikańskich i Chrystusowych, w czasie tej służby nieco zniechęca się do eulgii bliskich. W takich przypadkach, eulogię wykonuje tylko członek duchowieństwa. Tradycja ta ustępuje miejsca eulogiom czytanym przez członków rodziny lub przyjaciół. W tych religiach trumna jest tradycyjnie zamykana pod koniec przebudzenia i nie jest ponownie otwierana na nabożeństwo pogrzebowe.Należy podać

Podczas pogrzebu i podczas grzebania można przykryć trumnę dużym układem kwiatów, zwanym sprayem do szkatułek. Jeżeli zmarły odbył służbę w oddziale sił zbrojnych, kaseta może być opatrzona flagą krajową; jednakże w Stanach Zjednoczonych nic nie powinno obejmować flagi krajowej zgodnie z tytułem 4, Kodeks Stanów Zjednoczonych, rozdział 1, ust. 8i.

Zwyczaje pogrzebowe różnią się w zależności od kraju. W Stanach Zjednoczonych każdy rodzaj hałasu, poza cichym szeptem lub żałobą, jest uważany za niegrzeczny.